Notariusz-Kosmania

Idź do spisu treści

Menu główne


Szanowni Państwo

      Kancelarię notarialną prowadzę od 1992 roku na podstawie powołania przez Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1991 roku, a z notariatem związana jestem od 1987 roku.

       Czynności notarialnych dokonuję na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie” (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz.164),

Jestem członkiem Stowarzyszenia Notariuszy RP.Dorota Kosmania-Sadowska 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego